Zosia

Card Name:Zosia
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Creature
Card Text:
Flavor Text:"Zosia lzy rzewne roni i za piers sie chwyta, Ze to byla dzieweczka z chlopcem nie obyta, Nie wiedziala zaiste, czy ma sie calowac Ze swym mezem, czy plakac, czy pod ziemie schowac."
P/T:2 / 1
Rarity:Rare
Card Number:23948
Artist:Adam Mickiewicz
Latest Cards

Garn rag wolf feind by Me

lalaland by huhiuhku

asd by asd

Golden Experience Requiem by Giorno Giovanna

Golden Experience Requiem by Giorno Giovanna

See More