Zosia

Card Name:Zosia
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Creature
Card Text:
Flavor Text:"Zosia lzy rzewne roni i za piers sie chwyta, Ze to byla dzieweczka z chlopcem nie obyta, Nie wiedziala zaiste, czy ma sie calowac Ze swym mezem, czy plakac, czy pod ziemie schowac."
P/T:2 / 1
Rarity:Rare
Card Number:23948
Artist:Adam Mickiewicz
Latest Cards

Plantare Scopareccio by Fokki wee

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

See More