Mikelet

Card Name:Mikelet
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:Manel estàs més que preparat... però quan arribis a Renedo i hagis de pujar la darrera rampa t'enrecordaràs de tots noltros
Flavor Text:
P/T:10 / 10
Rarity:Mythic
Card Number:259816
Artist:Mogambos
Latest Cards

Spell scroll of arcane gate by D&D

Spell scroll of arcane gate by D&D

Spell scroll of arcane gate by D&D

Spell scroll of arcane gate by D&D

Spell scroll of arcane gate by D&D

See More