Mikelet

Card Name:Mikelet
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:: Manel estàs més que preparat però... quan arribis a Renedo i hagis de pujar la darrera rampa t'enrecordaràs de tots noltros
Flavor Text:
P/T:10 / 10
Rarity:Mythic
Card Number:259819
Artist:Mogambos
Latest Cards

Aqshy, The Realm Of Fire by Aqshy

Shyish, The Realm of Death by Shyish

Zéphirine by PG

Zéphirine by PG

Agenor by Agenorzin

See More