Natalia, la ilusionant

Card Name:Natalia, la ilusionant
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:prisa, afinitat de piqui-piqui
fogosa: totes les criatures que poden bloquejar a la Natalia ho fan
: somriure que enamora preveu tot el mal de combat que vagi a ser fet aquest torn, quanya el control de una criatura del rival fins al final del torn de l'oponent
Flavor Text:''...tia fa un minut que no em respon el whatsapp... això vol dir que no li molo.... next next... ''
P/T:2 / 2
Rarity:Mythic
Card Number:261261
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

Stoat Fight by ed

Supplice de Varys by J.R.R Martin

Richard Barsk by Lucy

Richard Barsk by Lucy

Fist of Suns by Brohanwashere

See More