isaac, seny del Front

Card Name:isaac, seny del Front
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:: jerqui la Jerc envia una subvenció de 5 manas de qualsevol color
: ve la txell fica en joc una fitxa de criatura llegendaria blanca i vermella 2/2 anomenada Txell
Flavor Text:mig cor de la Jerc , mig cor del front ,
P/T:4 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261262
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

J.P. Morgan by cody

Shrimp by Martin Bekkedal

Los increibles by Patri

Shrimp by Martin Bekkedal

Khiwi by -

See More