Marta, filologa riallera

Card Name:Marta, filologa riallera
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Creature
Card Text:prisa, protecció contra cognoms espanyols
: crit estrident quan la Marta ataqui, les criatures que la bloquejan obtenen -1 -1 fins a final de torn
: enèrgica la Marta obté una de les següents habilitats fins a final de torn: arrolla, vola, daña primero, antimalefici, indestructible
Flavor Text:Cridarem ben fort, direm pirika pirilalà. Cantaré, xiularé ben animada.
P/T:4 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261264
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

SALTO DE ALTURA by tristan

Tatiana, a Inquisidora by Heinrich Himmler

J.P. Morgan by cody

Shrimp by Martin Bekkedal

Los increibles by Patri

See More