Marta, filologa riallera

Card Name:Marta, filologa riallera
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Creature
Card Text:prisa, protecció contra cognoms espanyols
: crit estrident quan la Marta ataqui, les criatures que la bloquejan obtenen -1 -1 fins a final de torn
: enèrgica la Marta obté una de les següents habilitats fins a final de torn: arrolla, vola, daña primero, antimalefici, indestructible
Flavor Text:Cridarem ben fort, direm pirika pirilalà. Cantaré, xiularé ben animada.
P/T:4 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261264
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

Le lion de feu bleu by LM HP3

Muscleman by LM HP3

Ninja bleu by LM HP3

araignée robotique by LM HP3

Ninja noir by LM HP3

See More