Marta, filologa riallera

Card Name:Marta, filologa riallera
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Creature
Card Text:prisa, protecció contra cognoms espanyols
: crit estrident quan la Marta ataqui, les criatures que la bloquejan obtenen -1 -1 fins a final de torn
: enèrgica la Marta obté una de les següents habilitats fins a final de torn: arrolla, vola, daña primero, antimalefici, indestructible
Flavor Text:Cridarem ben fort, direm pirika pirilalà. Cantaré, xiularé ben animada.
P/T:3 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261265
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

Bass Brothers (Ballata&Tena) by Ballata / Tena

Bass Brothers (Ballata&Tena) by Ballata / Tena

Fus Ro Dah by Dovahkin

Bass Brothers (Ballata&Tena) by Ballata / Tena

Sitio Monstruoso by Escuela de Monstruos A.M.

See More