Pere el socialista

Card Name:Pere el socialista
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Creature
Card Text:no pots jugar el Pere si estem en campanya electoral
sofcombat costa 2 manàs menys equipar aquesta criatura
: ordre de les dues torres fica en joc una fitxa de criatura llegendaria anomenada Bisbe 7/7 amb arrolla i danya primero
Flavor Text:''jo soc de Iceta''
P/T:3 / 4
Rarity:Mythic
Card Number:261308
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

Aqshy, The Realm Of Fire by Aqshy

Shyish, The Realm of Death by Shyish

Zéphirine by PG

Zéphirine by PG

Agenor by Agenorzin

See More