Monica sexxxxx

Card Name:Monica sexxxxx
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:prisa, arrolla,
crit estrident quan aquesta criatura ataca, les criatures bloquejants obtenen -1 -1
: sexy guanya el control de la criatura objectiu fins a final de torn
Flavor Text:''... tu a la barraca vals per 3 , ets la punta de llança del Front, sempre a tope i amb energia , mai podré fer el que fas tu allà...'' - el Bily arengant a la Monica a punt de començar la festa Major
P/T:2 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261309
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

GOD HOWARD by harvey sims

Gallion, the Unending Tempest by Jim Dean

Gallion, the Unending Tempest by Jim Dean

Wedding by Me

HÄSSLONs Underground Party by FLOWRYAN

See More