Monica sexxxxx

Card Name:Monica sexxxxx
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:prisa, arrolla,
crit estrident quan aquesta criatura ataca, les criatures bloquejants obtenen -1 -1
: sexy guanya el control de la criatura objectiu fins a final de torn
Flavor Text:''... tu a la barraca vals per 3 , ets la punta de llança del Front, sempre a tope i amb energia , mai podré fer el que fas tu allà...'' - el Bily arengant a la Monica a punt de començar la festa Major
P/T:2 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261309
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

Mère Arachnéenne by LM HP3

Menace Cosmique by LM HP3

Ivan the Third by Google

Le Globuleux Kraken by LM HP3

Jeune Fille Arachnéenne by LM HP3

See More