Monica sexxxxx

Card Name:Monica sexxxxx
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:prisa, arrolla,
crit estrident quan aquesta criatura ataca, les criatures bloquejants obtenen -1 -1
: sexy guanya el control de la criatura objectiu fins a final de torn
Flavor Text:''... tu a la barraca vals per 3 , ets la punta de llança del Front, sempre a tope i amb energia , mai podré fer el que fas tu allà...'' - el Bily arengant a la Monica a punt de començar la festa Major
P/T:2 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261309
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

Perseus by Jacob para

Distortion Mage by NA

Two Bit Matthews by Emilio Estevez

Arion by Jakub

Dallas Winston by Matt Dillon

See More