Monica sexxxxx

Card Name:Monica sexxxxx
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:prisa, arrolla,
crit estrident quan aquesta criatura ataca, les criatures bloquejants obtenen -1 -1
: sexy guanya el control de la criatura objectiu fins a final de torn
Flavor Text:''... tu a la barraca vals per 3 , ets la punta de llança del Front, sempre a tope i amb energia , mai podré fer el que fas tu allà...'' - el Bily arengant a la Monica a punt de començar la festa Major
P/T:2 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261310
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

Carmenpulta Bernal by Zetainex

Perseus by Jacob para

Distortion Mage by NA

Two Bit Matthews by Emilio Estevez

Arion by Jakub

See More