Monica sexxxxx

Card Name:Monica sexxxxx
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:prisa, arrolla,
crit estrident quan aquesta criatura ataca, les criatures bloquejants obtenen -1 -1
: sexy guanya el control de la criatura objectiu fins a final de torn
Flavor Text:''... tu a la barraca vals per 3 , ets la punta de llança del Front, sempre a tope i amb energia , mai podré fer el que fas tu allà...'' - el Bily arengant a la Monica a punt de començar la festa Major
P/T:2 / 3
Rarity:Mythic
Card Number:261310
Artist:decim aniversari del FRONT FREAK
Latest Cards

MS-QUERY by Marcos Cordeiro

MS-QUERY by Marcos Cordeiro

Flynar Adtoris by Erin Ritchie

Flynar Adtoris by Erin Ritchie

Mère Arachnéenne by LM HP3

See More