Oriol's Black Lotus

Card Name:Oriol's Black Lotus
Mana Cost:
Converted Mana Cost:3
Types:Creature
Card Text:Eiii Rei dels Bombetus! (bé, ara Bricobombetus!). Desitgem que segueixis il·luminant!. Potser canviaràs el lumen, ja saps que el temps no perdona. Potser no i.luminaràs fins molt lluny. Però, estem segurs que l’essència d’aquesta bombeta seguirà sent la mateixa per molt que els anys passin! Moltes Felicitats! Els bombetus Nordics! Guille, Gretel i Juliette
Flavor Text:
P/T:40 / 40
Rarity:Rare
Card Number:267230
Artist:By G&G family
Latest Cards

Vengeful Take Over by João Sérgio

Guardian stalker by 1.12.2.2.7.1

sadf by dfgs

Stargirl’s wagon by Otis Wang

Cinnamon by Otis Wang

See More