TRIA L'ACTIVITAT

Card Name:TRIA L'ACTIVITAT
Mana Cost:
Converted Mana Cost:3
Types:Equipment
Card Text:Tria 1 de les activitats a realitzar a la següent sessió d'Educació Física. El cost d'aquest privilegi és de 15 COOPS
Flavor Text:
Rarity:Mythic
Card Number:272547
Artist:Adrian Castro Ortega
Latest Cards

Cocksucker by Drizzol

Bendy by Riley Buck

Gerard the Worthy by Leeroy Jenkins

Gerard the Worthy by Leeroy Jenkins

Glotzbach the Brave by Leeroy Jenkins

See More