TRIA L'ACTIVITAT

Card Name:TRIA L'ACTIVITAT
Mana Cost:
Converted Mana Cost:3
Types:Equipment
Card Text:Tria 1 de les activitats a realitzar a la següent sessió d'Educació Física. El cost d'aquest privilegi és de 15 COOPS
Flavor Text:
Rarity:Mythic
Card Number:272547
Artist:Adrian Castro Ortega
Latest Cards

HIGIENE PERSONAL by MARGARITA

Surprised Pikachu by Zerman Nothingham

ACROSPORT 2 by Patri

Arrow of Total Recall by -

Ferrà, El Cararin by Francesca, Irene

See More