ESPECIAL

Card Name:ESPECIAL
Mana Cost:
Converted Mana Cost:2
Types:Creature
Card Text:Realitza el recorregut botant el baló dins de cada un dels cercles.
Flavor Text:
P/T:10 / 10
Rarity:Rare
Card Number:275323
Artist:Isa
Latest Cards

Plantare Scopareccio by Fokki wee

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

See More