Malabares con pelotas

Card Name:Malabares con pelotas
Mana Cost:
Converted Mana Cost:9
Types:Enchantment
Card Text:9 exercicios 1º tes que practicalos tí. 2º ensinaraslle ós teus compañeir@s, pero NON podes mostrar o vídeo, así que toma as notas que necesites, porque NON poderás ter o teléfono contigo despóis.
Flavor Text:
Rarity:Common
Card Number:280739
Artist:Elías Candal
Latest Cards

Him by sarah

Him by sarah

galrean of the dark swamp by thegreyzen

Oldie but goldie’ by Amy Griffith

Oldie but goldie’ by Amy Griffith

See More