Malabares con pelotas

Card Name:Malabares con pelotas
Mana Cost:
Converted Mana Cost:9
Types:Enchantment
Card Text:9 exercicios 1º tes que practicalos tí. 2º ensinaraslle ós teus compañeir@s, pero NON podes mostrar o vídeo, así que toma as notas que necesites, porque NON poderás ter o teléfono contigo despóis.
Flavor Text:
Rarity:Common
Card Number:280739
Artist:Elías Candal
Latest Cards

Pinfupoder by Joel

Flood by Steven roberts

michael jordan by jaysun mountjoy

harriet tubman by jaysun mountjoy

Staring Death of Big Tom by Seminar 9

See More