Malabares con pelotas

Card Name:Malabares con pelotas
Mana Cost:
Converted Mana Cost:9
Types:Enchantment
Card Text:9 exercicios 1º tes que practicalos tí. 2º ensinaraslle ós teus compañeir@s, pero NON podes mostrar o vídeo, así que toma as notas que necesites, porque NON poderás ter o teléfono contigo despóis.
Flavor Text:
Rarity:Common
Card Number:280739
Artist:Elías Candal
Latest Cards

Mad Ehudi by chooki

Full Counter by Dusti Clarke

TEMPIO DI SIGMAR by MC

Full Counter by Dusti Clarke

CIMITERO DI SYLVANIA by mC

See More