MTG Turnering

Card Name:MTG Turnering
Mana Cost:
Converted Mana Cost:20
Types:Enchantment
Card Text:Måndag 25/2 Turnering måndagen den 25/2 kom och kolla när våra duellanter utövar hjärnornas kamp
Flavor Text:
Rarity:Mythic
Card Number:280748
Artist:MTG Staff
Latest Cards

Lewd Ocelot's Incantations by Anon

Tetravus by Deryl Braun

Tetravus by Deryl Braun

Rovadávia - A cavaleira branca by Oscar Alho

Elfo Guardião by Nick Scabello

See More