MTG Turnering

Card Name:MTG Turnering
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Enchantment
Card Text:Måndag 25/2 Kom o kolla på MTG turnering på gårn där våra duellanter utövar hjärnornas kamp för att se vem som är skarpast/ påhittigast
Flavor Text:MTG gruppen i sammarbete med fritidsgården
Rarity:Mythic
Card Number:280750
Artist:MTG Staff
Latest Cards

Lewd Ocelot's Incantations by Anon

Tetravus by Deryl Braun

Tetravus by Deryl Braun

Rovadávia - A cavaleira branca by Oscar Alho

Elfo Guardião by Nick Scabello

See More