MTG Turnering

Card Name:MTG Turnering
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Enchantment
Card Text:Måndag 25/2 Kom o kolla på MTG turnering på gårn där våra duellanter utövar hjärnornas kamp för att se vem som är skarpast/ påhittigast
Flavor Text:MTG gruppen i sammarbete med fritidsgården
Rarity:Mythic
Card Number:280750
Artist:MTG Staff
Latest Cards

Jaffet Jarioso by Guapoffet

Grecia de Combate by Grecia

Pinfupoder by Joel

Flood by Steven roberts

michael jordan by jaysun mountjoy

See More