EL VOLUNTARI

Card Name:EL VOLUNTARI
Mana Cost:
Converted Mana Cost:8
Types:Enchant Creature
Card Text:Si utilitzes aquesta carta pots demanar ajuda al company o companya que vulguis.
Flavor Text:
Rarity:Rare
Card Number:280760
Artist:David Aguilera Bagué
Latest Cards

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

See More