EL VOLUNTARI

Card Name:EL VOLUNTARI
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Enchant Creature
Card Text:Si utilitzes aquesta carta pots demanar ajuda al company o companya que vulguis.
Flavor Text:
Rarity:Rare
Card Number:280762
Artist:David Aguilera Bagué
Latest Cards

Pinfupoder by Joel

Flood by Steven roberts

michael jordan by jaysun mountjoy

harriet tubman by jaysun mountjoy

Staring Death of Big Tom by Seminar 9

See More