EL VOLUNTARI

Card Name:EL VOLUNTARI
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Enchant Creature
Card Text:Si utilitzes aquesta carta pots demanar ajuda al company o companya que vulguis.
Flavor Text:
Rarity:Rare
Card Number:280762
Artist:David Aguilera Bagué
Latest Cards

Tetravus by Deryl Braun

Tetravus by Deryl Braun

Rovadávia - A cavaleira branca by Oscar Alho

Elfo Guardião by Nick Scabello

Elfo Guardião by Nick Scabello

See More