OBSCURUS

Card Name:OBSCURUS
Mana Cost:
Converted Mana Cost:7
Types:Instant
Card Text:Quan fem concurs de taulells podeu triar que no es pugui valorar una de les vostres taules.
Flavor Text:
Rarity:Rare
Card Number:280771
Artist:David Aguilera Bagué
Latest Cards

Mad Ehudi by chooki

Full Counter by Dusti Clarke

TEMPIO DI SIGMAR by MC

Full Counter by Dusti Clarke

CIMITERO DI SYLVANIA by mC

See More