Nivell 3

Card Name:Nivell 3
Mana Cost:
Converted Mana Cost:1
Types:Creature
Card Text:Realitzeu la figura de la imatge. L'heu d'aguantar durant 3 segons. Indicau els 3 rols: Àgil, Portor, Ajudant
Flavor Text:
P/T:3 / 3
Rarity:Common
Card Number:285430
Artist:Adrian Castro Ortega
Latest Cards

Plantare Scopareccio by Fokki wee

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

Arixméthès, l'île assoupie by baweeh

See More