Nivell 4

Card Name:Nivell 4
Mana Cost:
Converted Mana Cost:2
Types:Creature
Card Text:Realitzeu la figura de la imatge. L'heu d'aguantar durant 3 segons. Indicau els 3 rols: Àgil, Portor, Ajudant
Flavor Text:
P/T:4 / 4
Rarity:Common
Card Number:285432
Artist:Adrian Castro Ortega
Latest Cards

Politoed by Tracy

Sudowoodo by Tracey

Sudowoodo by Tracey

Azumarill by Tracey

Azumarill by Tracey

See More