corpu salvem

Card Name:corpu salvem
Mana Cost:
Converted Mana Cost:1
Types:Enchantment
Card Text:Concedes una bendición instantánea a un aliado que le hace inmune a daño físico durante 5 segundos.
[CD: 2 minutos]
Flavor Text:
Rarity:Common
Card Number:285571
Artist:La búsqueda de Promolo
Latest Cards

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

Adaga de Arremesso by Aska

See More