Nawiedzony Cmentarz

Card Name:Nawiedzony Cmentarz
Mana Cost:
Converted Mana Cost:5
Types:Land
Card Text:Nawiedzony wszystkie jednostki romantyczne dostaja +5 do ataku, pozostale -5 (atrybut magiczny)
: Katakumby umozliwiaja ukrycie do 5 jednostek romantycznych, ktorych nie mozna zaatakowac dopoki nie wyjda z katakumb
Flavor Text:ktoredy do wyyyy... aaa!
Rarity:Common
Card Number:589
Artist:
Latest Cards

l by bob bob bobson

l by bob bob bobson

Haberdashery of the Departed by .

Haberdashery of the Departed by .

Haberdashery of the Departed by .

See More