Policjant - Kraweznik

Card Name:Policjant - Kraweznik
Mana Cost:
Converted Mana Cost:1
Types:Creature
Card Text:Cios Palka kto sie nie chce podporzadkowac wladzy musi dostac pala!
: Kierowanie Ruchem z powodu glupoty cywilow jeden kraweznik moze skutecznie nad nimi panowac i zablokowac jeden land przeciwnika
Flavor Text:stoj! policja! stoj bo strzelam!
P/T:3 / 40
Rarity:Common
Card Number:590
Artist:
Latest Cards

l by bob bob bobson

l by bob bob bobson

Haberdashery of the Departed by .

Haberdashery of the Departed by .

Haberdashery of the Departed by .

See More