Plyta Metalowa

Card Name:Plyta Metalowa
Mana Cost:
Converted Mana Cost:2
Types:Instant
Card Text:: Wydaj plyte potrzeba 3 Muzykow i Wokalistki Gotyckiej
: Efekt Propagandowy daje +10 do propagandy, wszystkie jednostki romantyczne dostaja +3 do ataku na 5 tur
Flavor Text:
Rarity:Common
Card Number:598
Artist:
Latest Cards

I DON'T SPEAK JAPANESE by Jay

Puerta Cerrada by Carlos

Invocación de Nehek (3+ / 7+ / 11+) by Ferrús

Invocación de Nehek (3+ / 7+ / 11+) by Ferrús

Dark Rainbow Serpent by JamesLucrative

See More