Wokalistka Gotycka

Card Name:Wokalistka Gotycka
Mana Cost:
Converted Mana Cost:3
Types:Creature
Card Text:Wrazliwa; <-Mroczna Lady
: Spiew dodaje +4 do propagandy, jednostki romantyczne otrzymuja +5 do ataku
Flavor Text:i was always the december girl
P/T:0 / 35
Rarity:Uncommon
Card Number:599
Artist:
Latest Cards

¡Pequeño Waaaagh! by Victor

La Mano de Gorko by Victor

¡Allá Vamoz! by Victor

¡Allá vamoz! by Victor

Kemazerebroz by Victor

See More