Muzyk Metalowy

Card Name:Muzyk Metalowy
Mana Cost:
Converted Mana Cost:3
Types:Creature
Card Text:Romantyk; <-Romantyk Outsider
Kop z Glana na tluczkow, ktorzy nie daja zagrac
: Gra dodaje +4 do propagandy, wszystkie jednostki romantyczne dostaja +2 do ataku
Flavor Text:
P/T:5 / 40
Rarity:Uncommon
Card Number:600
Artist:
Latest Cards

Guarda de dragón by D&D Beyond

Portadora de luz by D&D Beyond

Guarda de dragón by DnD Beyond

Guarda de dragón by DnD Beyond

Flamme by JackyLupa

See More